Zážitkové tvoření

Zážitkové tvoření je tady pro všechny, kdo chtějí vyzkoušet nové techniky, uvolnit se a zaměřit mysl na tady a teď. Tvoříme v malých skupinkách a každý si vytváří svůj osobitý způsob vyjádření v díle. Hraje si s barvami a materiály, tak jak je mu to příjemné. Pracujeme technikami, které uvolní mysl a vtáhnou nás do tvoření.

SvětoTVOŘENÍ

30.1.2020 od 17:30 do 19:30 hodin
Cena setkání: 350,- Kč
Duhová medicína, B. Němcové 133, Jičín

Vytvořte si svět podle sebe.

Imaginativní výtvarné setkání z cyklu „Místo na zemi, místo ve mě“.
Jedinečná kombinace arteterapeutických, imaginativních a koučovacích technik, vizualizací a dalších tvořivých technik Vám pomůže vytvořit obraz Vašeho vnitřního světa a porozumět mu.

Relaxační výtvarné setkání je určeno pro všechny, kteří si potřebují odpočinout, vyčistit mysl a hlavně si chtějí užít volné chvíle tvořivě a svobodomyslně.

Pracujeme v menších skupinkách s důrazem na podpůrné tvořivé prostředí. Každý si nachází svůj vlastní prostor pro tvoření, v tempu a technice, která mu vyhovuje. Kurzy jsou tematicky vedeny a vždy je brán ohled na aktuální potřeby účastníků.

Hlavním cílem je si užít proces tvoření a rozvíjet mysl.

Stvoření světa

Zážitkové tvoření
s dětmi

Děti si hravou formou zkouší výtvarnou práci. Program tvoření obsahuje  prvky artefiletiky, arteterapie a motivování, čímž se zaměříme na rozvoj tvořivosti a podporu individuality. Pracujeme na tématech, která jsou pro děti aktuální. Společně vytváříme program tak, aby to zaujalo celou skupinu.

Seznamujeme se s uměleckými obdobími 20. století a učíme se techniky umělců. Rozšiřuje se tím záběr znalostí z výtvarného umění a možnost hledání vlastního výtvarného vyjádření.

Tvoříme různé techniky s vodovkami, pastelkami, barevnými křídami a modelovacími hmotami. Kombinujeme i nevšední materiály.

Je pro mě důležité, aby se děti cítily na kurzu bezpečně a mohly se tak uvolnit k volnému tvoření a prožívání technik, které jsou sestaveny tak, aby děti rozvíjely a podporovaly v jejich jedinečnosti.
V tomto kurzu zažijí děti jinou atmosféru než v hodinách školní výtvarné výchovy, budou tvořit jako kolektiv. V menších skupinkách i samostatně budou pracovat na tématech, která je budou bavit a zároveň je rozvíjet.

„Pozitivní prožitek z tvoření.“

Kurz právě probíhá na ZŠ Měník

error: Content is protected !!