Sebepoznání

Co je sebepoznání
Sebepoznání je touha pochopit sám sebe. Uvědomit si sám sebe a své možnosti, objevit svůj potenciál a najít své místo na zemi.
Jak poznat sám sebe
Jedině sebezkušeností, která může mít spousty podob, a je jen na člověku, jakou si vybere a která mu je příjemná.
Přoč na sobě pracovat
Protože si lépe vychutnáte kvality života. Najdete snadněji řešení a zlepší se vám vztahy s vašimi blízkými.
Cestou k sobě s Melanthe
Ucelený sebezkušenostní systém Melanthe nabízí individuální řešení pro každého, kdo má zájem se o sobě něco dozvědět. Citlivě a nápaditě pracuje s osobními tématy s důrazem na pocit bezpečí.

Individuální sezení

Jedinečná kombinace arteterapeutických, artefiletických, imaginativních a koučovacích technik, vizualizací a dalších tvořivých technik ušitých přímo na míru osobnosti Vám pomůže více se přiblížit ke svému nitru a rozvíjet svůj potenciál.

Na individuálních sezeních ručím za diskrétnost, nezapisuji si citlivá data a kontakt uchovávám pouze se souhlasem. Během osobního setkání jsem plně soustředěna na Váš proces a Vaše potřeby.

Projektivní karty

Tématická setkání

Můžete se těšit na seminář z cyklu „Místo na zemi, místo ve mě“, který je věnovaný hlubšímu poznání sebe sama.

Setkání jsou vždy zaměřená na jedno téma, s kterým se pracuje do hloubky pomocí projektivních technik. Intenzitu sebepoznání si každý klient určuje pouze dle vlastních hranic, které jsou respektovány. Cílem setkání je osobní porozumění. Po setkání je vždy možnost individuální konzultace.

Připravujeme víkendové semináře v krásné krkonošské přírodě

Jedinečná kombinace arte-technik, vizualizace a dalších tvořivých technik ušitých přímo na míru danému tématu. Využití a zařazení konkrétních technik bude modifikováno podle aktuálního naladění skupiny
a individuálních potřeb.

Sebezkušenostní víkend v Krkonoších je příležitostí, jak si odpočinout a zároveň zapracovat sám na sobě.

Seminář bude probíhat převážně v prostorách penzionu v Krkonoších, ve Velké Úpě. Když bude hezky, budeme pracovat venku v okolí penzionu.

error: Content is protected !!