Koučink

Koučink je účinnou metodou osobního rozvoje, která je vedena formou rozhovoru.

Koučink je cesta, jak si uvědomit co opravdu chceme a jak toho dosáhnout. Během rozhovoru si klient sám určuje, jak bude postupovat k dosažení cíle.

Nejprve si vydefinujeme cíl a následně pracujeme na tom, jak ho dosáhnout. Během této práce odstraňujeme bloky, hledáme řešení a hlavně zdroje energie. Díváme se na situaci z více úhlů a zlepšujeme důvěru v sebe.

Koučování zahrnuje 5-10 sezení s klientem po 60 až 90 minutách.
Délka koučování je individuální ale většinou 6 – 12 měsíců.

V případě potřeby je možnost telefonní a emailové konzultace během koučování.

Cena je na vyžádání.

error: Content is protected !!