Arteterapie

Arteterapie a artefiletika

Arteterapie a artefiletika

Arteterapie využívá výtvarné umění jako prostředek k osobnímu vyjádření v rámci komunikace.  Nesnaží se o vytvoření „hezkých“ obrázků ani objektů posuzovaných okolím. Arteterapie vymezuje prostor pro osobní činnost a rozvíjí tím duševní prostor tvůrce.

Arteterapii je nejen velmi přínosná v léčbě duševních onemocnění ale je velmi přínosná pro lidi, kteří se chtějí skrze výtvarné umění lépe poznat a porozumět sobě samým.

Skupinová, nebo individuální sezení?

Skupinová arteterapie má nespočet výhod. Lidé s podobnými potřebami si poskytují vzájemnou podporu a pomáhají si v řešení problémů. Členové se dokáží poučit ze zpětné vazby od lidí ze skupiny, což je neocenitelnou zkušeností.

Individuální sezení je intenzivnější a intimnější. Je prostor dostat se do hlubších témat.

Arteterapeutická sezení začínají rozhovorem, tvořením a následně rozhovorem nad obrázkem.

V případě potřeby je možnost telefonní a emailové konzultace během terapie.

Sledujte nabídku kurzů.

Proměna kouzelným příběhem

Vstupte tvořivou cestou do pohádky a užijte si proces tvoření a sebepoznání. V osmi setkáních Proměny si vyzkoušíte kreativní techniky a blíže porozumíte sami sobě.

Potkávejte se sami se sebou na sebezkušenostně a prožitkově orientovaných výtvarných seminářích.

Proměna kouzelným příběhem je unikátní arteterapeutický celek, založený na psychologii pohádek, který Vám rozvine fantazii a zvědomí životní scénáře.

Budeme tvořit v menší uzavřené skupině 4 účastníků, což nám zajistí bezpečný prostor a individuální přístup. Jednotlivá setkání na sebe navazují a dávají tím ucelený proces sebepoznání.

V ceně jsou zahrnuty výtvarné potřeby a menší občerstvení.
Termíny setkání: 6.2., 20.2., 5.3., 19.3., 2.4., 16.4., 30.4., 14.4.
Cena všech 8 setkání je 3600,-. Kurz je určen pro dospělé. Na kurz se můžete hlásit telefonicky, e-mailem nebo sms nejpozději do 30.1.2020.

Na kurz se můžete přihlásit, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím sms.

Kurz začíná 6.10. v Duhové medicíně v Jičíně.

Vytvoříme koláž na tradiční pohádku

error: Content is protected !!