Na čem staví Melanthe

Tvořivost
Volně tvořit dílo a sledovat, co úžasného vzniká s pocitem naprostého uvolnění a radosti z procesu. Bez kriterií a bez tlaku na výsledek.
Individualita
Individuální přístup ke každému jedinci a jeho podpora v procesu sebepoznání.
Respekt
Vzájemný respekt v procesu tvoření či sebepoznání. Respektování hranic klienta, zároveň osobní rozvoj.
Kreativita
Možnost nechat myšlenky volně plynout a tvořit to, co vám mysl nabídne.

Umění je naše nejvíce intuitivní cesta k uzdravení

error: Content is protected !!